SELECT PHOTO FROM myplus.players, myplus.playcli WHERE (players.idp = playcli.idp) AND playcli.CCODCLI='10013' AND codigocli = 't3fj98dt'

Esteban GOMEZ

RANKING
Puntos recibidos en categoría:

Orden de Mérito 2021

Evento
Puntos
ABIERTO FINCAS DE SAN VICENTE
19200
Total
19200

© 2022 Tour Pros de Golf AR | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]