SELECT PHOTO FROM myplus.players, myplus.playcli WHERE (players.idp = playcli.idp) AND playcli.CCODCLI='10038' AND codigocli = 't3fj98dt'

Ricardo MONTENEGRO

RANKING
Puntos recibidos en categoría:

Orden de Mérito 2021

Evento
Puntos
ABIERTO FINCAS DE SAN VICENTE
20600
89 Abierto Osde del Centro Presentado por Telecom
40550
Total
61150

© 2022 Tour Pros de Golf AR | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]